QUESTIONS AND ANSWERS (FAQ)

Questions and Answers (FAQ)

Bagaimana konsep Tuhan dalam agama Hindu?

Bagaimana konsep Tuhan dalam agama Hindu? Agama Hindu merupakan agama yang memberikan banyak jalan kepada umatnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam agama Hindu dikenal dua konsep Ketuhanan yaitu Nirguna Brahma dimana Tuhan Yang Maha Esa yang tak termanifestasikan dan...

Sat Feb 26 2022

Questions and Answers (FAQ)

Apa yang disembah oleh agama Budha?

Apa yang disembah oleh agama Budha? Yang disembah oleh umat Buddha dalam mazhab Tantra adalah Sang Hyang Adi Buddhaya, Sang Kesadaran Tertinggi, di mana itu bukan sekedar konsep teori, melainkan adalah Alam Semesta yang tiada terhingga ini....

Sat Feb 26 2022

Questions and Answers (FAQ)

Apakah Buddha itu nabi?

Apakah Buddha itu nabi? Buddha , menurut Al-Qasimi adalah seorang nabi walaupun beliau tidak termasuk dalam kelompok dua puluh lima nabi yang nama-namanya secara jelas dan pasti disebutkan dalam al-Qur'an....

Sat Feb 26 2022